Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

PANASZKEZELÉS

PANASZKEZELÉS

NETTRAVEL.HU Kft.

FOGYASZTÓVÉDELEM-BÉKÉLTETÉS

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy panaszt benyújthatnak társaságunk irodánkban 1045 Budapest Árpád u. 51-53. és a 11182 Budapest, Batthyány Lajos u. 117. sz. alatti székhelyen.

A panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@nettravel.hu.

Az írásbeli panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu ; „Testületek” menüpont.

Tájékoztatjuk, hogy a Nettravel.hu Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:

A Nettravel.hu Kft a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen - kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

Internetes cím: www.nettravel.hu;

Központi telefonszám: +36-1-290-8325

 

NETTRAVEL.HU Kft.